PL | EN
23.01.2018
07:26
16:08  (Warszawa)
Obszar
ZJAWISKA:
Ostrzeżenie o groźnych zjawiskach w strefie brzegowej:
Strefa brzegowa wschodnia

Orientacyjna prognoza zagrożeń na najbliższe 3 dni. Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.
W zależności od rozwoju sytuacji zostaną wydane ostrzeżenia meteorologiczne.

Obszar
ZJAWISKA:
Ważne od 7:30 2018-01-23
do 7:30 2018-01-24
Ważne od 7:30 2018-01-24
do 7:30 2018-01-25
Ważne od 7:30 2018-01-25
do 7:30 2018-01-26


STOPIEŃ |REPR. GRAFICZNA |OPIS
3
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
2
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
1
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
0
Brak ostrzeżeń
K
Komunikat meteorologiczny – krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych – ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji.Na czym polega różnica między Prognozą Niebezpiecznych Zjawisk a Ostrzeżeniem Meteorologicznym ?

Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk (zwana również Prognozą Zagrożeń) to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.
Synoptyk, posiadając informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska, opracowuje Prognozę Zagrożeń. Powody, dla których nie wydaje od razu ostrzeżenia meteorologicznego są trzy:
 a. wystąpienie niebezpiecznego zjawiska jest możliwe, ale raczej mało prawdopodobne, natomiast w miarę upływu czasu i analizy kolejnych materiałów prognostycznych sytuacja synoptyczna może się zmienić, dlatego warto wcześniej przesłać odpowiednią informację społeczeństwu;
 b. wystąpienia niebezpiecznego zjawiska jest bardzo prawdopodobne, ale czas, który dzieli moment opracowywania prognozy od momentu wystąpienia zjawiska, jest zbyt długi, żeby założyć, że prognozowany przebieg zjawiska nie zmieni się;
 c. wystąpienia niebezpiecznego zjawiska jest pewne, ale jego natężenie, choć będzie duże i zbliżone do kryteriów wydania ostrzeżenia meteorologicznego pierwszego stopnia, może ich nie osiągnąć.

Ostrzeżenie meteorologiczne to specjalny rodzaj prognozy pogody skupiony tylko na zjawisku, które ze względu na swoje natężenie i sposób oddziaływania powoduje sytuacje niebezpieczne. Posiada ona najwyższy priorytet. Podejmując decyzję o jej opracowaniu synoptyk ocenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest bardzo duże, a jego natężenie będzie zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludności oraz powodować straty w mieniu. Każde ostrzeżenie meteorologiczne powinno zostać potraktowane z dużym zainteresowaniem i świadomością, że ze względu na bardzo różny zasięg terytorialny niebezpiecznych zjawisk często trudno precyzyjnie wskazać, gdzie i kiedy ono wystąpi, więc może dotyczyć obszaru, w którym się znajdujemy.
Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego o wystąpieniu niebezpiecznego zjawiska jest informacją wiążącą, kluczową dla służb zarządzania kryzysowego i wojewodów. W momencie otrzymania takiej prognozy podejmują oni dodatkowe działania, służące zabezpieczeniu mienia, zdrowia i życia ludzkiego. Na przykład mobilizowane są dodatkowe zastępy straży pożarnej przy ostrzeżeniu o silnym wietrze, regionalne zarządy gospodarki wodnej opróżniają zbiorniki retencyjne przy ostrzeżeniu o roztopach, służby utrzymania sieci drogowej wysyłają zimą w teren więcej pługopiaskarek przy ostrzeżeniu o intensywnych opadach śniegu. Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk nie ma takiej siły oddziaływania ani takiej rangi - ona wstępnie informuje społeczeństwo, ale nie ostrzega. Ponadto Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk nie może spełniać takiej samej funkcji jak Ostrzeżenie meteorologiczne. Informacja o zagrożeniu musi być jedna.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

sms