PL | EN
19.08.2017
05:25
19:53  (Warszawa)

Ostrzeżenia meteorologiczne:


    Brak ostrzeżeń

Ostrzeżenia hydrologiczne:


Zlewnie dopływów Odry (woj. dolnośląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 38
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie - Zlewnie dopływów Odry
Ważność: od 2017-08-18 20:00:00 do 2017-08-19 08:00:00
Przebieg: W godzinach wieczornych i nocnych w zlewniach dopływów środkowej Odry, a w szczególności górnej Nysy Łużyckiej, Kwisy, górnego Bobru Kaczawy i Nysy Kłodzkiej możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalne, w rejonach wystąpienia wysokich opadów możliwe są również przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-18 12:59:00
Synoptyk: Leszek Jelonek

sms